Prehrať video

SILNOPRÚDOVÉ INŠTALÁCIE

SLABOPRÚDOVÉ INŠTALÁCIE

VYSOKÉ NAPÄTIE

MERANIA A REGULÁCIA

KTO SME:

Od roku 1997

História spoločnosti BBF elektro s.r.o.:

1991 – 1994                BBF elektroservis – živnosť
1994 – 1997                BBF elektroservis s.r.o.
1997 – súčasnosť       BBF elektro s.r.o.


Firma BBF elektro s.r.o. vznikla pri útlme baníctva  z pracovníkov elektroúdržby Železorudných baní Rudňany.

Počas 30 rokov sa zaradila medzi významné montážne firmy v elektrotechnike na Slovensku s množstvom realizovaných zákaziek. Do roku 2020 sme realizovali zákazky za približne 150 miliónov eur. V roku 2017 firma BBF tech, a.s. prevzala činnosť a pracovníkov firmy BBF elektro s.r.o.. V roku 2020 sa časť pracovníkov opäť vrátila a pokračuje v pôvodnej  činnosti a firmy BBF elektro s.r.o.

1 +
ROKOV NA TRHU
1 +
NOVÝCH PROJEKTOV
1 +
SPOKOJNÝCH ZÁKAZNIKOV

NAŠI KLIENTI

BBF elektro s.r.o.

Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves, 052 01