Tunely

TUNELY

Naša spoločnosť má za sebou dlhoročné skúsenosti s technológiami tunelov na Slovensku a v okolitých štátoch. Rozsah pôsobnosti BBF Elektro, a.s. v oblasti tunelovej technológie začína projekčnou a prípravnou fázou, cez dodávku a montáž kompletného technologického vybavenia tunelov, jeho oživenia a končí záručným a pozáručným servisom v priebehu celej životnosti technológie.

Nami zvolené a inštalované technologické vybavenie sleduje najmodernejšie trendy v oblasti technológie tunelov a spĺňa súčasné prísne bezpečnostné požiadavky, ktoré sa v tejto oblasti kladú a neustále zvyšujú.

Personálne zázemie, technické vybavenie, vysoká odbornosť našich pracovníkov, individuálny prístup ku každému projektu a naše úspešne zrealizované stavby sú našou vizitkou pre Vaše projekty.

Zriadenie staveniska s dodávkou dočasných transformačných staníc a komplexné zabezpečenie prevádzky elektro. Firma má všetky oprávnenia pre činnosť vykonávanú banským spôsobom.

Návrh, dodávka, montáž, oživenie a servis kompletnej technológie tunela.