Slaboprúdové inštalácie

SLABOPRÚD

Projektovanie, inžinierska činnosť a montáž v oblasti slaboprúdových rozvodov
 • Projektovanie železničných oznamovacích zariadení a káblových rozvodov,
 • Projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie EPS,
 • Projektovanie hlasovej signalizácie požiaru HSP,
 • Projektovanie poplachového systému narušenia PSN,
 • Projektovanie kamerových systémov
 • Projektovanie štruktúrovanej kabeláže
 • Projektovanie prístupových a dochádzkových systémov
 • Projektovanie vonkajších optických a metalických káblových rozvodov
Služby
 • Pravidelné kontroly systému elektrickej požiarnej signallizácie EPS
 • Pravidelné kontroly systému hlasovej signalizácie požiaru HSP
 • profilaktika a servis kamerových systémov
 • elektrická požiarna signalizácia EPS