Silnoprúdové inštalácie

SILNOPRÚD

Silnoprúdové rozvody – Montáž oprava a údržba elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v objektoch triedy A,B,C, výroba rozvádzačov nn a vn

Služby :

  • projektovanie v rámci odbornej spôsobilosti
  • odborné prehliadky a skúšky
  • inžinierska činnosť.