Silnoprúd

SILNOPRÚD

Zabezpečujeme priemyselné inštalácie, ako aj silnoprúdové riešenia pre občiansku vybavenosť.

  • Elektrické rozvodne VN, NN,
  • Vzdušné a káblové vedenia VN, NN
  • Motorické inštalácie,
  • Automatizované systémy riadenia technologických procesov, meranie a regulácia,
  • Svetelné inštalácie vrátane výpočtov, vonkajšie osvetlenie,
  • Uzemnenie, bleskozvody aktívne a pasívne,
  • Trafostanice