O NÁS

Spoločnosť BBF elektro s.r.o. pôsobí na našom trhu už od roku 1995

Firma BBF elektro s.r.o. vznikla pri útlme baníctva  z pracovníkov elektroúdržby Železorudných baní Rudňany. Počas 30 rokov sa zaradila medzi významné montážne firmy v elektrotechnike na Slovensku s množstvom realizovaných zákaziek. Do roku 2020 sme realizovali zákazky za približne 150 miliónov eur. V roku 2017 firma BBF tech a.s. prevzala činnosť a pracovníkov firmy BBF elektro s.r.o.. V roku 2020 sa časť pracovníkov opäť vrátila a pokračuje v pôvodnej  činnosti a tradícií firmy BBF elektro s.r.o.

SILNOPRÚD

SLABOPRÚD

MERANIE
A
REGULÁCIA

Naše služby

VYSOKÉ NAPÄTIE

TUNELY

PROJEKCIA

NAŠE SLUŽBY

Silnoprúd

Silnoprúdové rozvody – Montáž oprava a údržba elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v objektoch triedy A,B,C, výroba rozvádzačov nn a vn

Hlavné činnosti v rámci montáže

 • realizácia technologických rozvodov v liniek priemyselných a výrobných halách Železiarne Podbrezová, Embraco, Whirplool, ABB, Sung who, Tate – Tyle Boleráz, Kia, Kronospan, Mecom Humenné, MPC Cessi SNV, Siemens
 • montáž  výrobno – technologických hál  v desiatky – Embraco, Andritz – Jochmman, IK Steel, CFM Slovakia CRW Slovakia, Ussinados, Panasonic, PRIMA poprad, SITEM
 • výstavba  nn a vn vedení, distribučných trafostaníc – niekoľko 100 km vední, VSD, SSD, prípojky a trafostanice  pre stožiara Globtel.GSM- 48 zálaziek Casstel,   vn prípojka Chopok…
  rekonštrukcie a výstavba nn a vn rozvodní  Slovanft, ZSNP, Veolia, ABB, Continental, OFZ a.s. Istebné, RK TOWER – TowerCom
 • výstavba fotovoltaických elektrárni cca 55 MW
 • výstavba fotovoltaických elektrárni cca 55 MW
 • Hotely, nemocnice, nákupné centrá obytné domy, Hotel Kempinský, Budatínsky zámok, Svet Zdravia, Billa,  developerské projkety – výstavby obytných komplexov, pre YIT, Alkon, Semos, Hastra, Bautop, Milanko, Váhostav, Doprastav, Imbiz, Solitera,
 • Údržbe pre externých dodávateľov – Whirlpool, Embraco, mesto SNV, Železiarne Podbrezová
 • Zapožičanie staveniskových trafostaníc 250 – 1600 kVA, v požičovni máme 27 trafostaníc
 • Dodávka Technológia výstavby tunelov – Branisko, Laliky – Poľsko, Poľana, Svrčinovec, Považský Chlmec, Žilina, Ovčiarsko
 • ČVBS – Banská činnosť
  Oprávnená osoba pre overovanie spôsobilosti právnických osôb, overovania dokumentácie a úradné skúšky v pôsobnosti Štátnej banskej spáívy
 • Rozvody v podzemí – ŽB Rudňany, Sabar, SMZ Jelšava, Novoeská huta, Oprav a spojazdnenie Ťažného stroja – Baňa Mária, kompletné rozvody Belinská jaskyňa

Slaboprúd

Slaboprúdové rozvody – MaR, EPS EZS, kamerové systémy, štrukturovaná kabeláž, systémy SMART domov a budov.

Služby

 •  projektovanie v rámci odbornej spúsobilosti
 • odborné prehliadky a skúšky
 • inžinierska činnosť.

Štrkoviská a Lomy

 • Údržba a dodávky pri výstavbe tunelov 34 tunelov a úsekov Metra v  rámci SR a ČR Doprastav, Váhostav, OHL ŽS, Metrostav, Tubau, Tucon
 • Maglovec, Geča, DPLVAP Varín, Eurovia – Kameňolomy, Štrkopiesky Batizovce
sung who (3)
bb salkova - zbernicaky

ŠTRUKTÚRA

RIADITEĽ SPOLOČNOSTI

Ing. Marián Škovran

+421 908 995 077

PROJEKCIA

Ing. Norbert Varga

+421 907 823 927

SLABOPRÚD

Ing. Ondrej Biroš

+421 918 825 442

PONUKY

Ing. Jaroslav Peták

+421 915 990 733