Merania a Regulácia

Untitled_Artwork 3 - kópia 8 copy

Meranie a Regulácia

  • Kompletný návrh a projekcia systémov MaR,
  • Návrh, projektovanie a realizácia elektroinštalácií k systémom MaR,
  • Programovanie, oživenie a údržba systémov MaR,
  • Vývoj na mieru – návrh, realizácia, oživenie SW pre MaR
  • Kompletná realizácia a dodanie kotolní
  • Kompletná realizácia a dodanie suchovodov
  • Meranie a regulácia fotovoltaických elektrárni