Rozvádzače v odvetviach

Výroba NN a VN rozvádzačov

Rok

 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020

Zamestnanci/ počet

 • 144
 • 102
 • 98
 • 98
 • 98
 • 134
 • 130
 • 22
 • 22
 • 56

Zákazky

 • 473
 • 364
 • 343
 • 383
 • 312
 • 264
 • 88
 • 22
 • 64
 • 156

 

Obrat v mil.

 • 10,2
 • 8,2
 • 6,2
 • 5,3
 • 7,2
 • 17,4
 • 13,5
 • 2,6
 • 2,4
 • 2,5

Rozvádzače ks

 • 388
 • 648
 • 560
 • 574
 • 447
 • 416
 • 513
 • 271
 • 214
 • 264