Kontakt

RIADITEĽ SPOLOČNOSTI


Ing. Marián Škovrán
marian.skovran@bbfelektro.sk

+421 908 995 077

PROJEKCIA

Ing. Norbert Varga
norbert.varga@bbfelektro.sk

+421 907 823 927

PONUKY

Ing. Jaroslav Peták

jaroslav.petak@bbfelektro.sk

+421 915 990 733

SLABOPRÚD

Ing. Ondrej Biroš, PhD.
ondrej.biros@bbfelektro.sk

+421 918 825 442

Fakturačné údaje

BBF elektro s.r.o.

Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves

IČO: 36177245

DIČ: 2020033070

IČ DPH: SK2020033070

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I Oddiel: Sro, vložka č. 9699/V 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK55 0200 0000 0041 3694 5458 
SWIFT kód: SUBASKBX

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Radlinského 17/B

napíšte nám

+
Projektov
Rokov na trhu
+
Spokojných zákazníkov